مجله تخصصی معماری حامی نو

سوپرپانل هاي باربر

سوپرپانل هاي باربر
Insulating سوپرپانل نوع تكامل يافته سيستمهاي قديمتر ICF است سيستمهاي ابتدايي Concrete Form) ICF ديوارهايي است كه از چيدن بلوكهاي تو خالي پلي استايرن وقراردادن ميلگردهاي قائم و افقي به صورت محدود در آن، وبتن ريزي در فضاهاي خالي داخل بلوك ها ساخته مي شدند .
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

صفحات پلي استايرن به ضخامت حداقل 5 سانتي متر توسط رابطهايي از جنس پلاستيك يا فلز به همديگر متصل و ازاتصال آن بلوكهايي توخالي حاصل شده كه در فضاي خالي آن ميلگرد قرار داده و بتن ريزي ميشود. نوع عمليات اجرايي آن شبيه به چيدن بلوك است كه مستلزم صرف زمان ومحدوديتهاي سازه اي مي شود. ابتدايي در جهت صنعتيتر كردن ساختمان سازي و بالا بردن سرعت اجرا و مقاوم ICF. . با استفاده از اين سيستم مي توان 60 % عمليات مربوط به اجراي يك سازه بتني را در كارخانه انجام داد و با انتقال قطعات به سايت اجرايي ، عمليات ساخت را به سرعت به انجام رسانيد .مزيت عمده اين سيستم حذف عمليات قالب بندي و آرماتوربندي ديوارهاي باربر بتن آرمه به ميزان حداقل 90 % در محلاجراي پروژه است .

قطعات ديوار در ارتفاع طبقه و قطعات سقف به طول دهانه و بر اساس طرح معماري ساخته، به محل حمل به سرعت در محل خود نصب و عمليات بتن ريزي انجام مي شود .مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سيستم سوپرپانل را در رده سازههاي با ديواربتن آرمه با قالبهاي ماندگار پلياستايرن مورد تاييد قرار داده است.

سيستم سوپرپانل هم براي سازندگان و هم براي استفاده كنندگان مزايايي دارد كه از جمله آنها مي توان موارد زير را نام برد:

1. انعطافپذيري در طراحي معماري

2. سيستم كامل و ماندگار: سيستم سوپرپانل يك سيستم كامل متشكل از ديوار و سقف و پارتيشن مي باشد لذا جهت اجراي ساختمان نياز به رجوع به سيستم هاي مختلف نمي باشد

3. سرعت ساخت و برگشت سريعتر سرمايه: با توجه به سرعت بالاي ساخت، زمان لازم جهت تحويل پروژه و بهره برداري از آن كمتر شده و متعاقباً سرمايه ساخت سريع تر بازگشت مي كند كه امكان سرمايه گذاري در پروژه هاي بعدي را فراهم مي سازد. در اثر سرعت، سربار هزينه هاي ثابت كارگاهي نيز كاهش يافته و از اين حيث نيز پروژه اقتصادي تر مي گردد.

4. عدم پرت مصالح: با توجه به خصوصيات سيستم سوپرپانل در صورت اجراي درست، اصولا پرت مصالح چه در عمليات سفت كاري و چه در عمليات نازك كاري بسيار ناچيز است اين موضوع ضمن حفظ منابع ملي باعث مي شود كه با مصالح توليد شده بتوان تعداد زيادتري خانه ساخت. لذا با استفاده بهينه از مصالح، هزينه تمام شده پروژه نيز كاهش مي يابد

مزاياي سيستم از ديدگاه استفاده كنندگان:

1. مقاومت در برابر زلزله هاي با شدت بسيار كه در مملكت ما احتمال وقوع آن بسيار بالا است.
2. عايق حرارتي بالاي سيستم در مقابل سرما يا گرماي محيط بيرون
3. كاهش هزينه هاي سوخت و برق مصرفي جهت سرمايش و گرمايش ساختمان
4. عايق صوتي مناسب در مقابل انتقال سرو صداهاي مزاحم محيط بيرون
5. عدم محدوديت در شكل معماري ساختمان و قابليت تطابق معماري با انواع خواسته ها
منتشر شده به هوا و حفظ پاكي محيط زيست CO² 6. كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و به دنبال ان كاهش مقدار
7. دوام و طول عمر بيشتر ساختمان و بهره برداري طولاني تر از ساختمان
8. آسايش فكري از زندگي در داخل يك آپارتمان مقاوم در برابر زلزله، باد و ساير عوامل طبيعي مخرب

پانل سقفي


پانل هاي سفقي سوپر پانل در عرض 60 سانتي متر و در ضخامت 20 تا 32 سانتي متر و طول دلخواه توليد مي شوند. در قسمت درون اين قطعه دو عدد پروفيل از ورق خم شده يه شكل ناوداني وجود دارد كه مقاومت مناسبي جهت بارهاي وارده در هنگام نصب و ساخت به سيستم مي دهند، ضمن آنكه در مرحله نازككاري ميتوان از آن به عنوان تكيه گاه، جهت نصب هر نوع سقف كاذب، آويز لوله يا پانل هاي گچي نظير كناف استفاده نمود .

لبه هاي پايين مقطع به صورت فاق و زبانه با پانل هاي مجاور در هم قفل مي شوند و در بالا، فضاي لازم جهت ميلگرد گذاري به شكل متداول سقفهاي تيرچه بلوكي و يا هرشكل ديگر فراهم مي گردد .در اين سيستم بتن سقف و تيرچه و ديوارها هم زمان ريخته مي شود كه اين فرآيند باعث افزايش سرعت و كيفيت كار ميشود. فاصله شمع هاي ساپورت در هنگام بتن ريزي تا 2,5 متر قابل اجرا مي باشد. جهت گچ كاري سنتي مي توان در زيرسقف با استفاده از مش فلزي يا پلاستيكي و مهار آن به سقف، عمليات نازك كاري را انجام داد. به دليل وجود پروفيل گالوانيزه در سقف سوپرپانل، نازك كاري خشك ، بسيار سريع، آسان نصب مي شود.

مزايا

محاسبات دقيق سازه: با توجه به اينكه سيستم سازه اي سوپر پانل از نوعي ديوار بتن آرمه ( با عايق ماندگار از جنس پلي استايرن) و سقف بتني دال به دقت قابل محاسبه مي باشد و جاي هيچگونه ETABAS و تيرچه تشكيل يافته است با برنامه هاي كامپيوتري رايج نظيرابهامي در طراحي سازه اي براي مهندسين وجود ندارد

سهولت حمل و نقل: با توجه به وزن سبك سقف سوپرپانل ميتوان سطوح زيادي را توسط يك كاميون حمل كرد. در نتيجه هزينه حمل در اثركاهش تعداد رفت و برگشت لازم كاميون جهت ساخت يك واحد مسكوني كاهش مييابد . براي بارگيري و تخليه احتياج به جرثقيل هاي سنگين و گران قيمت نيست. لذا استفاده از سيستم در محلهاي دوردست و با امكانات كارگاهي كم، كاملا ممكن و اقتصادي است .

امنيت بيشتر كارگران: به خاطر سبكي قطعات در موارد سقوط يا واژگوني قطعات و برخورد آن با كارگران آسيبهاي جدي به گروه كاري وارد نميشد و محيط كار از لحاظ ايمني كار بسيار مطمئن تر مي باشد .

نصب ساده و سريع سقف هاي سوپرپانل: المانهاي سقف نيز به طول دهانه توليد و به محل حمل ميشوند، كه عمليات نصب آن به سرعت انجام مي گيرد. با استفاده از سقف هاي سوپرپانل ديگر نيازي به تيرچه پيش ساخته نيست و با كنار هم قرار گرفتن سقف ها، قالب تيرچه ساخته مي شود و فقط ميلگرد گذاري و و بتن ريزي در محل انجام مي گيرد. جابجايي و نصب سقف هاي سوپر پانل نيز در كارگاه بسيار راحت است و نيازي به وسايل سنگين كارگاهي نيست. دو كارگرميتوانند سقفهاي با دهانه حتي 10 متر را به راحتي جا به جا نمايند .

وزن سبك تر سازه: به علت عدم وجود سربارهاي اضافي در كف (نظير ملات گمكننده لولههاي تاسيساتي در كف ساختمانهاي سنتي)، وزن سيستم سوپرپانل تا حدود 25 % نسبت به ساير ساختمانهاي سنتيساز كمتر است كه نتيجه آن مصرف كمتر ميلگرد در سازه سيستم و پي آن است .

خاصيت تركيب با ساير سيستم ها: المانهاي سقف ميتوانند به تنهايي و يا به صورت تركيب با ساير سازه هاي فلزي يا بتني استفاده شوند. سقف به عنوان سيستم و مورد استفاده قرار مي گيرند . (JOIST & SLAB) سقف دال و تيرچه

سهولت عبور تاسيسات: عبور لوله ها و مجراهاي تاسيساتي به سهولت از داخل المانهاي سقف انجام ميگيرد و مسيرهاي مربوطه توسط طراحان تاسيساتي بدون محدوديت خاصي قابل پيش بيني و اجرا ميباشد. و اين پديده به دليل وجود محل عبور تاسيسات در سقف كه در زمان توليد در سقف تعبيه شده است.

 • سوپرپانل هاي باربر
  تصویر شماره 1 :: سوپرپانل هاي باربر
 • سوپرپانل هاي باربر
  تصویر شماره 2 :: سوپرپانل هاي باربر
 • سوپرپانل هاي باربر
  تصویر شماره 3 :: سوپرپانل هاي باربر
 • سوپرپانل هاي باربر
  تصویر شماره 4 :: سوپرپانل هاي باربر
تبلیغ با میترا رنک