مجله تخصصی معماری حامی نو

سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF

سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
ساختمان هاي پيش ساخته فولادي سبك (Light Weight Steel Frame)به LSFموسوم بوده كه بصورت خشك وعمدتا با استفاده از اتصالات پيچي بكار مي روند.اين ساختمان ها از 3جزءاصلي شامل:مقاطع متشكل از ورق هاي فولادي سرد نوردشده براي سازه،صفحات تخته گچي به عنوان پوشش رويه دروني ولايه عايق حرارتي و صوتي تشكيل مي شوند.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

استفاده از اعضاي فولاد سرد نوردشده از دهه 1850 ميلادي آغاز گرديد. ولي استفاده از آن تا انتشار اولين ضوابط انجمن امريكايي آهن در1946گسترش زيادي پيدا نكرد. اولين استاندارد طراحي بر مبناي تحقيقات انجام يافته در دانشگاه كرنل سال 1939 و با پشتيباني AISI تدوين گرديد. امروزه بدليل كيفيت مناسب ساخت و سرعت بالا و مقاومت بالا در برابر زلزله از آن در كشورهاي انگلستان، امريكا، كانادا، استراليا، ژاپن و... استفاده مي كنند.

ساختمان هاي پيش ساخته فولادي سبك (Light Weight Steel Frame)به LSFموسوم بوده كه بصورت خشك وعمدتا با استفاده از اتصالات پيچي بكار مي روند.اين ساختمان ها از 3جزءاصلي شامل:مقاطع متشكل از ورق هاي فولادي سرد نوردشده براي سازه،صفحات تخته گچي به عنوان پوشش رويه دروني ولايه عايق حرارتي و صوتي تشكيل مي شوند. كاربرد اين ساختمان ها به عنوان يك سيستم سازه اي مستقل و اكثرا درانبوه سازي ساختمان هاي دوطبقه، دفاتر و ساختمان هاي تجاري كوچك، واحدهاي صنعتي و سالن هاي ورزشي يك طبقه است. يك سيستم سازه اي باربر ثقلي است كه قابليت تركيب شدن با سيستم سازه اي ديگر، مانند ديوارهاي بتن مسلح سازه اي را دارد.

. در ساختمان هاي كوتاه بصورت سيستم سازه اي مختلط بكار مي رود. استفاده از اشكال مختلف آن طبق آيين نامه مجاز بوده است. مقاطع آن داراي ابعاد متنوع و محدوده تغييرات ضخامتي بين 2.5 تا 6/0 ميليمتر مي باشند. اتصال  LSFبه شالوده به واسطه كلاف افقي با مقطع c، شكل مي گيرد. اجزاء قائم به عنوان عضو باربر ستوني در بارهاي ثقلي عمل مي كند، برخي از اين اعضا در دهانه مهاربندي جانبي سازه علاوه بر بار ثقلي، متحمل نيروهاي ناشي از بار جانبي هم بوده كه تحت نام وادار(stud) در سيستم معرفي شده اند. سقف اين سازه ها متشكل از تيرچه هاي فلزي سردنوردشده است. تيرها و تيرچه ها عمدتا داراي مقاطع با اشكال cوz مي باشند. پوشش سقف با دال بتني در صورت يكپارچگي لازم بين بتن و پروفيل فولادي تيرچه، مي تواند به عنوان سقف مركب فلزي طراحي شود. LSF، بمنظور باربري جانبي سازه در امتداد اصلي متعامد، از دهانه هاي بار برجانبي استفاده مي شود (Load Bearing Wall).

دهانه هاي باربر به 4روش ايجاد شده: سيستم دهانه هاي مهاربندي با اعضای قطري، سيستم ديوار برشي با ورق فولادي نازك، سيستم ديوار باربر با پوشش  OSBو سيستم ديوار برشي بتن مسلح؛ كه مهاربندي با اعضاء قطري براي ساختمان هاي تا 2طبقه مسكوني و سيستم باربر جانبي ديوار برشي بتن مسلح تا 4طبقه مسكوني مجاز است.

انتقال حرارتي كم، آن را براي استفاده دائم مانند: ساختمان هاي مسكوني با مشكلاتي روبرو مي سازد ولي عملكردش براي استفاده هاي منقطع مناسب است. عملكرد صوتي ديوارها و سقف هاي ساخته شده درصورت رعايت تمهيدات پاسخ گوي انتظارات تعيين شده مقررات ملي ساختمان مي باشد. مواد تشكيل دهنده LSF بار حريق ندارند و ليپروفيل هاي سرد نورد شده مقاومت كمي در برابر حريق دارند و بايستي بخوبي محافظت گردند، كه يكي از دلايل كاربرد گچ به عنوان پوشش داخلي رسيدن به اين هدف است.

از عمده مزاياي LSF كاهش جرم ساختمان، كاهش هزينه در مصالح، نيروي انساني و زمان احداث پروژه هاست. بكارگيري اين روش در ساختمان هاي 5 طبقه كشور بارعايت تمهيدات خاص مقدور مي باشد.

مزاياي سازه هاي فولادي گالوانيزه سردنوردشده سبك:

سبكي، سادگي در پيش ساختگي وتوليد انبوه، كيفيت يكنواخت، مقاومت وسختي بالا، عدم تاخير ناشي از شرايط جوی در ساخت و نصب سازه، حمل ونقل اقتصادي، نصب سريع وآسان، دقت بالا در اجراي جزئيات، قابليت بازيافت مصالح، عدم قابليت اشتعال، مقاومت بالا در برابر پوسيدگي وحمله موريانه ها، عدم نياز به قالب بندي، عدم وجود افت وخزش در دماهاي محيطي    


مراحل ساخت خانه هاي پيش ساخته:

اجراي فونداسيون شناژي: ميلگردهاي طولي و فونداسيون نواري با ابعاد پايين
اجراي فونداسيون شناژي: فولاد گالوانيزه سرد نوردشدهLSF
اجراي پوشش سقف: پانل هاي سيماني (Fiber cement board) + تركيب با مصالح سنتي و كلاسيك
نصب پانل هاي پوشش خارجي: فايبرسمنت يا فوم بتن
نصب لايه عايق حرارتي، رطوبتي و صوتي: پشم سنگ، فوم پلي استايرن ضدحريق و پوشش نهايي مطابق روش كلاسيك
نصب پانل هاي پوشش داخلي: فايبرسمنت، گچ برگ
اجراي عمليات تاسيسات الكترونيكي و مكانيكي: كليه تاسيسات اين سيستم مي تواند بصورت عبور از فضاي خالي (داكت) قابل دسترسي باشد
نصب درب و پنجره: UPVC، آلومينيومي، چوبي و .
عمليات نازك كاري: كليه اين عمليت مطابق با روش هاي معمول انجام شده

 • سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
  تصویر شماره 1 :: سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
 • سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
  تصویر شماره 2 :: سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
 • سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
  تصویر شماره 3 :: سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
 • سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
  تصویر شماره 4 :: سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
 • سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
  تصویر شماره 5 :: سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
 • سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
  تصویر شماره 6 :: سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
تبلیغ با میترا رنک