مجله تخصصی معماری حامی نو

انواع درهای ورودی

انواع درهای ورودی
ورودی ساختمان جزء فضاهایی می باشد که در طراحی آن کمتر توجه می شود و معمولا به عنوان جا کفشی از آن استفاده می شود ، در صورتی که اولین فضایی که پیام دعوت را به مخاطب ارسال مینماید ورودی است . و میبایست این پیام را با بگار گیری عناصر بصری مناسب تقویت کرد .
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

ورودی فضایی است که قسمت خارج منزل را از فضای داخل آن جدا می سازد و نیز فضایی که فضاهای مختلف خانه را به یکدیگر مرتبط می نماید. سطح ورودی باید متناسب با سطح خانه و افراد ساکن آن طراحی گردد. در زمان قدیم ورودی را که به نام هشتی نامیده می شد در خانه های مسکونی منظور می نمودند. در حال حاضر ورودی را به عنوان جدا کننده ی قسمت بیرونی خانه از قسمت اندرونی استفاده می نمایند تا با ورود مهمان تمامی فضاها مورد توجه و جلب نظر قرار نگیرد.

ورودی مفصل فضای بیرون و درون است. از آنجا که در معماری ایران ارتباط بین دو فضا بلاواسطه نیست ، چندین فضای دیگر بر اساس سلسله مراتب معینی به کمک آمده و تشکیلات ورودی را شکل می دهند. این تشکیلات و سازمان فضایی گاه بین دو فضای باز ، دو فضای بسته و یا نیمه باز و بسته شکل می گیرد. در بسیاری موارد یک اثر معماری سازمان فضایی و برنامه ای را که قصد تعریف آن را دارد در ورودی به عنوان پیش در آمد به نمایش می گذارد.

دو فضای معماری مثل خانه و گذر ، کمتر بلافاصله در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند. بلکه عموما از طریق چهار سر ، صحه ، دربند و هشتی با هم ارتباط پیدا می کنند. (صحه گشودگی فضایی است که معمولا ورودی چند واحد مسکونی به آن گشوده می شود). عناصری که در ترکیب با یکدیگر تشکیلات ورودی را شکل می دهند به ترتیب وظیفه ی دعوت ، توزیع و هدایت را به عهده دارند.

 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 1 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 2 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 3 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 4 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 5 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 6 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 7 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 8 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 9 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 10 :: انواع درهای ورودی
 • انواع درهای ورودی
  تصویر شماره 11 :: انواع درهای ورودی
تبلیغ با میترا رنک