مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی اثر طرح های معماری بر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله

بررسی اثر طرح های معماری بر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله
کشور ایران همواره در معرض زلزله های مخرب بوده و با توجه به توسعه کشور خطر زلزله بیشتر درک می شود. بررسی های انجام شده در ارتباط با زلزله های گذشته موید این مطلب است که میزان خرابی سازه ی ساختمان ها در برابر زلزله در کشورهایی که آیین نامه های مناسبی با توجه به پهنه بندی زلزله در آن ها تدوین شده در مقایسه با کشورهایی که در آن ها توجه کمتری به تنظیم آیین نامه ها گردیده به طور چشمگیری کمتر است.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

مقاله ی بررسی اثر طرح های معماری بر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله نوشته ی : عباس درب هنزی، عضو هیئت دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

چکیده:

 

کشور ایران همواره در معرض زلزله های مخرب بوده و با توجه به توسعه کشور خطر زلزله بیشتر درک می شود. بررسی های انجام شده در ارتباط با زلزله های گذشته موید این مطلب است که میزان خرابی سازه ی ساختمان ها در برابر زلزله در کشورهایی که آیین نامه های مناسبی با توجه به پهنه بندی زلزله در آن ها تدوین شده در مقایسه با کشورهایی که در آن ها توجه کمتری به تنظیم آیین نامه ها گردیده به طور چشمگیری کمتر است. در آیین نامه های مختلف که مقررات مربوط به سازه ی ساختمان ها در برابر زلزله تدوین شده و طراحی معماری ساختمان نقش مهمی در کارایی لرزه ای ساختمان بازی خواهد کرد. بنابراین طرح های معماری ساختمان ها باید تا حد ممکن، طراحی سازه ای مناسب در برابر زلزله را تامین نمایند.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله بررسی اثر طرح های معماری بر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک