مجله تخصصی معماری حامی نو

مروری بر معماری معاصر جهان و مساله هویت

مروری بر معماری معاصر جهان و مساله هویت
در بررسی تاریخی تقابل ها و تداخل ها سیاسی فرهنگی این سرزمین مشاهده می کنیم که یک روند نامتعادل در روابط سیاسی فرهنگی و اقتصادی با کشورهای جهان و به ویژه با غرب، موجب گردیده تا درصد سال گذشته، اصالت وجودی یکی از برجسته ترین هنرهای ایران ″معماری″ به آلایش ها و خدشه هایی دچار شود و ضعف ها و فقرهای فرهنگی و بیانی آشکار در آن راه یابد.
مقاله های بیشتر از معماری

مقاله ی مروری بر معماری معاصر جهان و مساله هویت نوشته ی : نوشته ی دکتر داراب دیبا دانشکده هنرهای زیبا گروه آموزشی معماری است که در مجله ی هنرهای زیبا چاپ شده است. بحث و تبادل نظر درباره ی معماری معاصر ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و دریافت های اصیل از مساله هویت و بیان های منطبق با محیط و زمان بی شک بدون دشواری نیست.

در بررسی تاریخی تقابل ها و تداخل ها سیاسی فرهنگی این سرزمین مشاهده می کنیم که یک روند نامتعادل در روابط سیاسی فرهنگی و اقتصادی با کشورهای جهان و به ویژه با غرب، موجب گردیده تا درصد سال گذشته، اصالت وجودی یکی از برجسته ترین هنرهای ایران "معماری" به آلایش ها و خدشه هایی دچار شود و ضعف ها و فقرهای فرهنگی و بیانی آشکار در آن راه یابد.

 

 

برای دانلود PDF اصل فایل مقاله مروری بر معماری معاصر جهان و مساله هویت نوشته ی دکتر داراب دیبا اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک