مجله تخصصی معماری حامی نو

مرمت پنهان در معماری ایران

مرمت پنهان در معماری ایران
مقاله ی حاضر با انگیزه ی بررسی تجارب مرمت تهیه و تنظیم شده است. بدین منظور پنج بنای تاریخی از پنج دوره انتخاب و بر اساس توالی تاریخی و شیوه ی احداث بنا به طور جداگانه بر روی آن بحث خواهد شد. هر یک از پنج بنای تاریخی انتخاب شده به دلایل متفاوت به عنوان یکی از عناصر شاخص در هر یک از دوره های تاریخی معماری ایران مورد بحث است.
مقاله های بیشتر از مرمت

مقاله ی  مرمت پنهان در معماری ایران نوشته ی: پیروز حناچی، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران گروه آموزشی معماری است که در مجله ی هنرهای زیبا چاپ شده است.مقاله ی حاضر با انگیزه ی بررسی تجارب مرمت تهیه و تنظیم شده است. بدین منظور پنج بنای تاریخی از پنج دوره انتخاب و بر اساس توالی تاریخی و شیوه ی احداث بنا به طور جداگانه بر روی آن بحث خواهد شد. هر یک از پنج بنای تاریخی انتخاب شده به دلایل متفاوت به عنوان یکی از عناصر شاخص در هر یک از دوره های تاریخی معماری ایران مورد بحث است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله  مرمت پنهان در معماری ایران اینجا کلیک کنید.

marjan معتقده :
سپاس از کمک شما و سایت خوبتون
تبلیغ با میترا رنک