مجله تخصصی معماری حامی نو

تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی

تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
رنگ سبز ، از رنگ‌هاي فرعي است كه از تركيب دو رنگ اصلي آبي و زرد به وجود مي‌آيد. اين رنگ آرامش بخش‌ترين رنگ در بين رنگ‌هاست و نشانه‌ي طبيعت است. هر چه سبز كم رنگ‌تر باشد ، آرامش بيشتري به فرد مي‌دهد.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

روانشناسان بر اين باورند كه رنگ سبز تفكر مثبت ايجاد مي‌كند و ثبات و امنيت را به وجود مي‌آورد. سبز آرام بخش‌ترين رنگ براي چشم انسان است. عدسي چشم رنگ سبز را به طور خيلي دقيق روي شبكيه چشم متمركز مي‌كند. هنگام روز ، زماني كه تعداد زيادي سلول دريافت كننده نور كنار هم فعال هستند ، حساسيت زيادي به نور سبز مايل به زرد از خود نشان مي‌دهند. شايد ارتباط اين رنگ با ثبات و آرامش ناشي از درك و دريافت راحت آن باشد.

رنگ سبز احساسات مثبت و منفي را در برمي‌گيرد و كساني كه تحت تاثير اين رنگ هستند ، مي‌تواند دو سوي مشكل را ببينند و خير و شر اخلاقي را به شدت رعايت كنند. در گذشته سالن‌هاي نمايش تئاتر ، در پشت صحنه داراي اتاقي به نام " اتاق سبز " بودند. اين مكان در حقيقت اتاق انتظار بازيگراني بود كه وارد صحنه و يا از آن خارج مي‌شدند.

انواع سبز زمردي و سبزهاي مايل به زرد ، روحيه را بالا برده و متعادل مي‌كنند. رنگ سبز زماني بهترين و بيشترين تاثير را دارد كه رنگ نارنجي را در كنار خود داشته باشد. در اين صورت رنگي فعال و پر شور و در عين حال لطيف است. كساني كه تحت تاثير رنگ سبز قرار دارند ، زماني كه براي بر آوردن خواسته‌ها و نيازهاي عاطفي‌شان ، بر سر دو راهي قرار مي‌گيرند ، سرسختي و اراده‌ي لازم را دارند كه آهسته و با اطمينان اين مشكل را حل كنند.

 

در ادامه ی این مطلب نمونه هایی از دکوراسیون داخلی با استفاده از رنگ سبز را به نمایش می گذاریم.

 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 1 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 2 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 3 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 4 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 5 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 6 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 7 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 8 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 9 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 10 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 11 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 12 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 13 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
 • تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
  تصویر شماره 14 :: تنالیته ی سبز و زیتونی در دکوراسیون داخلی
تبلیغ با میترا رنک