مجله تخصصی معماری حامی نو

قالب و محتوا در معماری اسلامی (بخش اول)

قالب و محتوا در معماری اسلامی (بخش اول)
موضوع قالب و محتوا در معماری به طور اعم و در معماری اسلامی به طور اخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معماری که می خواهد اثری کالبدی خلق کند با توجه به جهان بینی و مکتب و نیز دایره ی آگاهی های علمی و دانش روز ، وارد عرصه ی ترکیب و خلاقیت می شود که محل ایفای نقش هنری و موضوع ابداع معمار است.
مقاله های بیشتر از معماری

مقاله ی  قالب و محتوا در معماری اسلامی نوشته ی مهندس محمد کاظم سیفیان عضو هئیت علمی دانشگاه هنرهای زیبا گروه آموزشی معماری می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است. موضوع قالب و محتوا در معماری به طور اعم و در معماری اسلامی به طور اخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معماری که می خواهد اثری کالبدی خلق کند با توجه به جهان بینی و مکتب و نیز دایره ی آگاهی های علمی و دانش روز ، وارد عرصه ی ترکیب و خلاقیت می شود که محل ایفای نقش هنری و موضوع ابداع معمار است.

 

 

برای دانلود فایل PDF مقاله قالب و محتوا در معماری اسلامی نوشته ی مهندس محمد کاظم سیفیان اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک