مجله تخصصی معماری حامی نو

گذری بر سبک معماری های تک

گذری بر سبک معماری های تک
با معماری کانستراکتیویسم روسی ها به ویژگی های مختصر و مفید ″های تک″ نزدیک می شویم.
مقاله های بیشتر از معماری

های تک چشم اندازی از مدرنیته ارائه میدهد.(به دلیل استفاده از لوله و داربست در ظاهرساختمان و نیز طبقات معلق و متناوب و نماهای خارجی کاملا مجزا یا شکسته شده اش)
منبع الهام معماری مدرن و های تک ،تکنولوژی است.
نقاط مشترک : عملکرد و کارائی ، صنعت و ماشین ، پیش ساختگی ، استاندارد نمودن، توجه به آینده، علم ریاضی و هندسه، تناسب و همگونی، منطق و خرد ، هنر انتزاعی و سبک بین المللی .

 

برای دانلود فایل کامل پاورپوینت پروژه "گذری بر سبک معماری های تک" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک