مجله تخصصی معماری حامی نو

پاویلیون Parteluz

پاویلیون Parteluz
پاویلیون Parteluz طراحی شده توسط استودیو Materia، هفته ی طراحی مکزیک 2017
مقاله های بیشتر از معماری

در این پست پاویلیون Parteluz طراحی شده توسط استودیو Materia، در هفته ی طراحی مکزیک 2017 به نمایش گذاشته می شود.

 • پاویلیون Parteluz
  تصویر شماره 1 :: پاویلیون Parteluz
 • پاویلیون Parteluz
  تصویر شماره 2 :: پاویلیون Parteluz
 • پاویلیون Parteluz
  تصویر شماره 3 :: پاویلیون Parteluz
 • پاویلیون Parteluz
  تصویر شماره 4 :: پاویلیون Parteluz
 • پاویلیون Parteluz
  تصویر شماره 5 :: پاویلیون Parteluz
تبلیغ با میترا رنک