مجله تخصصی معماری حامی نو

مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما

مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما
دانلود پروژه ی پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما
مقاله های بیشتر از معماری

پیاده سازی ارگونومی در جهان با چالشهای فراوانی روبرو است. این چالش ها، مختص كشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست. بلكه در تمام دنیا به علت اثر بخشی دیرهنگام پروژه های بهبود ارگونومی، همچنین عدم آشنایی با مزایای كاربرد این دانش در سازمان مقاومت در برابر تغییرات ارگونومیكی مشاهده می شود. چالشهای موجود، ناشی از عدم وجود تفكر انسان گرایانه در طراحی سیستم های كار است زیرا هنوز ارگونومی به عنوان یك نیاز در حیات جاری سازمانها مطرح نیست. در اولین گام باید جامعه صنعتی را نسبت به ضرورت پیاده سازی ارگونومی توجیه كرد. سپس نیاز به ارگونومی در سازمان ایجاد می شود. پس از آن در سطح تخصصی می توان وارد مرحله تدوین روشهای پیاده سازی، تدوین استانداردهای ارگونومی و بومی كردن آنها در جهت رفع نیازهای سازمان شد.

 

برای دانلود پروژه ی پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک