مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی

طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی
دانلود پروژه ی پاورپوینت طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

این پروژه در چارچوب استقرار یك سیستم مدیریت بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) ساختار ارزیابی ریسك و مدیریت بحران بر پایه استانداردهای جهانی اینگونه سیستم‌ها در اداره كل راه‌آهن منطقه تهران ایجاد خواهد شد.

 

برای دانلود پروژه ی پاورپوینت "طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک