مجله تخصصی معماری حامی نو

حمایت از درختان در باغ لاله زار

حمایت از درختان در باغ لاله زار
هما دلاوری و نگار فریجانی برای حمایت از درختان در باغ لاله زار دست به فعالیت هنری زدند.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

هر چه به مرور زمان با افزوده شدن بر جمعیت تهران و همچنین عوامل آلاینده هوا مانند خودرو‌ها، بیش از پیش ضرورت پاسداری و توسعه فضاهای سبز پایتخت خودنمایی می‌کند و حساسیت شهروندان نسبت به اتفاقاتی که در این عرصه به وقوع می‌پیوندد به اوج رسیده است، ‌اخباری در این باره به گوش می‌رسد که به نوعی حکایت از شدت تخریب‌ها در اندک فضاهای سبز باقی مانده شهر ‌دارد. در این راستا هما دلاوری و نگار فریجانی برای حمایت از درختان در باغ لاله زار دست به فعالیت هنری زدند.

 • حمایت از درختان در باغ لاله زار
  تصویر شماره 1 :: حمایت از درختان در باغ لاله زار
 • حمایت از درختان در باغ لاله زار
  تصویر شماره 2 :: حمایت از درختان در باغ لاله زار
 • حمایت از درختان در باغ لاله زار
  تصویر شماره 3 :: حمایت از درختان در باغ لاله زار
 • حمایت از درختان در باغ لاله زار
  تصویر شماره 4 :: حمایت از درختان در باغ لاله زار
 • حمایت از درختان در باغ لاله زار
  تصویر شماره 5 :: حمایت از درختان در باغ لاله زار
 • حمایت از درختان در باغ لاله زار
  تصویر شماره 6 :: حمایت از درختان در باغ لاله زار
تبلیغ با میترا رنک