مجله تخصصی معماری حامی نو

مطالعه روند شكل گیری مسكن در تازه آبادهای عشایری

مطالعه روند شكل گیری مسكن در تازه آبادهای عشایری
مطالعه روند شكل گیری مسكن در تازه آبادهای عشایری، موردی تازه آباد گل افشان سمیرم _ اصفهان
مقاله های بیشتر از شهرسازی

زیستن به شیوه كوچندگی و عشایری یكی از قدیمی ترین روش های زندگی بشری است كه برای بهره برداری از منابع طبیعی و سازگاری با شرایط اقلیمی- جغرافیایی شكل گرفته است. در این شیوه زندگی، مسكن كه یكی از مهم ترین ضروریات زندگی است به گونه ای سیار و قابل حمل به همراه این مردمان در حركت و جابجایی بوده. اما در مقاطع مختلفی به دلایل سیاسی، امنیتی، رفاهی، خدماتی و ... یكجا نشینی و اسكان این قبایل مورد نظر و اعمال قرار گرفته است. این اقدام مخالفان و موافقان خود را داشته است و دارد. اولین بار اسكان عشایر در ایران از سال 1310 در زمان رضاخان شروع شد و در دهه های اخیر با دیدگاه دیگری قوت و قوام یافت. این اقدام منجر به ایجاد تازه آبادهایی برای اسكان عشایر گردیده است. این مقاله به بررسی روند و چگونگی تبدیل مسكن عشایری به كالبدی با مصالح سنگین بر روی نمونه تازه آبادگل افشان سمیرم اصفهان پرداخته است. حاصل این مطالعه به مثابه الگویی تجربه شده می تواند دست مایه ای نظری برای معماران علاقه مند به فعالیت در این زمینه را نیز فراهم آورد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "مطالعه روند شكل گیری مسكن در تازه آبادهای عشایری" نوشته ی سید محمد مهدی معینی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک