مجله تخصصی معماری حامی نو

كتابت خانه و صورت خانه در دوره ايلخانان و جلايريان

كتابت خانه و صورت خانه در دوره ايلخانان و جلايريان
در این مقاله این دو جنبه مهم كتابخانه سلطنتی ایلخانان و جلایریان فحص و تتبع شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

كتابخانه همواره یكی از نهادهای مهم تشكیلات دربار سلسله های مختلف محسوب می شده و در ابتدا وظیفه آن گردآوری كتب از مناطق مختلف و تولید كتاب های جدید برای بهره مندی اعضای دربار و خاندان شاهی بوده است. با گذشت زمان و رواج تذهیب و تصویر و كتابت زیبا در امر كتابداری بر اهمیت كتابخانه در چارچوب دربار افزوده شد و به تدریج وجه تزیینی بعضی از نسخه ها هم بر جنبه كاربردی آن پیشی گرفت و بدین ترتیب شماری از نسخه ها از اشیاء نفیس و گرانبهای دربار گردید. بدین سبب كتابخانه سلطنتی توسعه یافت و بخش كارگاهی آن اهمیت ویژه ای پیدا و شماری از هنرمندان برجسته از كاتب و نقاش و مذهب و مجلد و غیره را برای كتاب آرایی نسخه های سفارشی جذب كرد. بخش كارگاهی كتابخانه دارای دو قسمت كتابت خانه و صورت خانه بوده كه بخصوص این دو قسمت از دوره ایلخانان به بعد به دلیل رشد و گسترش كتاب آرایی در دربار، تشكیلات و كاركنان و هنرمندان زیادی را جلب كرد و كانون اصلی هنرهای تصویری، خطاطی و تذهیب و غیره گردید. در این مقاله این دو جنبه مهم كتابخانه سلطنتی ایلخانان و جلایریان فحص و تتبع شده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "كتابت خانه و صورت خانه در دوره ايلخانان و جلايريان" نوشته ی یعقوب آژند؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک