مجله تخصصی معماری حامی نو

حفاظت و توسعه در ایران

حفاظت و توسعه در ایران
چالش میان حفاظت و توسعه، از موضوعات بحث ‏برانگیز مرمت شهر و معماری معاصر ایران است.
مقاله های بیشتر از مرمت

اهمیت بناها، یادمان‏ها و بافت‏ های با ارزش شهری ایجاب می ‏نماید که مورد حفاظت قرار گیرند؛ در مقابل رشد و پیشرفت مستلزم برخورداری از برنامه ‏های مدون توسعه برای آینده شهرهاست. چالش اصلی از آنجا آغاز می‏شود که برخی از رویکردهای مبتنی بر توسعه، ثروت‏ های فرهنگی و میراث ملی را تضعیف می‏ نمایند و بعضی دیگر از رویکردهای مبتنی بر حفاظت، توسعه ‏ی بافت‏ های باارزش شهری را محدود می‏ سازند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا اساساً حفاظت و توسعه دو رویکرد مقابل ‏اند یا مکمل؟ برای پاسخ‏گویی به این پرسش سیر تجارب مرمت شهری در بافت‏ های با ارزش شهرهای تاریخی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مروری به ادبیات موضوع و تجربه‏ های مرمت شهری در ایران می‏ توان دریافت که حفاظت بدون توسعه، و توسعه بدون حفاظت، نمی ‏تواند پاسخ‏گویی شرایط بافت‏ های با ارزش شهری در ایران باشد. نمونه‏ های تحلیل شده در پژوهش از تجارب مرمت شهری معاصر ایران بیانگر آن است که هر یک از این دو رویکرد بدون همراه داشتن دیگری، باعث آسیب‏ رسیدن به ثروت‏ های فرهنگی شهرهای تاریخی ایران بوده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "حفاظت و توسعه در ایران" نوشته ی دکتر پیروز حناچی ، دکتر داراب دیبا و مهندس محمدجواد مهدوی نژاد؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک