مجله تخصصی معماری حامی نو

عملکردگرایی و معنای عملکرد

عملکردگرایی و معنای عملکرد
مقاله حاضر به بررسی معنای عملکرد در گرایش عملکردگرایی در معماری و ریشه‌های آن می‌پردازد.
مقاله های بیشتر از معماری

این مقاله در سه بخش کلی تدوین شده‌است. در بخش نخست، پیشینه عملکرد در تاریخ نظریه‌پردازی معماری به‌ویژه در دوره باستان و ریشه مفهوم عملکرد در واژه ’فایده‘ به اختصار مطالعه شده‌است. در بخش دوم، پیشینه عملکرد در معماری از آغاز کاربرد واژه ’فانکشن‘ بررسی شده‌است. در این مرحله، ریشه‌ معناهای متعدد واژه عملکرد از اواسط قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم در قالب کاربردهای متعدد آن مطالعه شده‌است. در بخش سوم، به بررسی معنای عملکرد در آرای معماران و نظریه‌پردازان عملکردگرا یا علاقمندان به اصالت عملکرد در معماری پرداخته شده‌است. همچنین با مطالعه و تفسیر دو جمله‌ کلیدی مؤثر بر ادبیات عملکردگراییِ معماری و تأمل بر معنای عملکرد نهفته در آنها تلاش شده‌است تا معنای عملکرد در جریان‌های عمده عملکردگرا تبیین شود. در پایان، این مطالعه نشان‌می‌دهد که تعاریف متعددی از واژه عملکرد در عملکردگرایی حضور داشته‌اند و معنای امروز عملکرد در معماری تنها برخی از معناهای گذشته آن را دربر می‌گیرد. بدین ترتیب عملکردگرایی در قالب معناهای محدودی از عملکرد تعریف می‌شود. شناخت معناهای متعدد عملکرد در عملکردگرایی کمک می‌کند تا علاوه بر تدقیق معنای عملکرد و عملکردگرایی، زمینه‌ای روشن برای مواجهه امروز ما با مفهوم عملکرد در معماری فراهم شود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "عملکردگرایی و معنای عملکرد" نوشته ی افرا غریب پور؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک