مجله تخصصی معماری حامی نو

از مدرسه صنایع مستظرفه تا دانشکده هنرهای زیبا

از مدرسه صنایع مستظرفه تا دانشکده هنرهای زیبا
در این مقاله سعی شده است تا به صورتی فشرده و موجز، زمینه‌های شکل‌گیری دانشکده هنرهای زیبا، روند گسترش این دانشکده از درون مؤسسات هنری، بر اساس اسناد آرشیوی و بایگانی راکد دانشگاه و سایر منابع تاریخی بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

دانشکده هنرهای زیبا یکی از نخستین دانشکده‌های دانشگاه تهران است که فعالیت آن در سال 1319 خورشیدی به عنوان یکی از دانشکده‌های اولیه دانشگاه آغاز شد. ملاحظه و تدقیق و تأمل در نخستین پروگرام‌ها و برنامه‌های اولیه دانشکده به وضوح مبین آن است که دانشکده‌های هنرهای زیبا با بهره برداری و بر اساس میراث مدارس هنری عصر قاجار، به خصوص میراث دوره مشروطه پدید آمد. مهم ترین این زیرساخت ها عبارت بودند از: مدرسه صنایع مستظرفه که در سال 1329 قمری/1289 شمسی، توسط محمد غفاری معروف به کمال الملک تأسیس شد؛ مدرسه موسیقی؛ مدرسه عالی موسیقار (هنرستان موسیقی)؛ هنرستان عالی هنرهای زیبا؛ پس از تأسیس مدرسه موسیقی شهنازی در سال 1308 و تصویب آن در شورای عالی معارف، آموزش نوین هنرهای زیبا آغاز شد و این شالوده‌ی تاریخی دیگری شد برای دانشکده‌ی هنرهای زیبا. در این مقاله سعی شده است تا به صورتی فشرده و موجز، زمینه‌های شکل‌گیری دانشکده هنرهای زیبا، روند گسترش این دانشکده از درون مؤسسات هنری، بر اساس اسناد آرشیوی و بایگانی راکد دانشگاه و سایر منابع تاریخی بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد. توجه به آموزش موسیقی، هنرهای مستظرفه و نمایشی در سطح عالی، از نکات برجسته ای است که به عنوان برنامه بنیان گذاران دانشکده هنرها در این مقاله بررسی شده است. گزارشی از اساسنامه‌های آموزشی و اسامی نخستین استادان این دانشکده، مروری بر اولین برنامه‌های درسی و برخی از آیین‌نامه‌های اولیه این دانشکده از دیگر مباحث این مقاله است.

 

برای دانلود فایل کامل PDFمقاله ی "از مدرسه صنایع مستظرفه تا دانشکده هنرهای زیبا" نوشته ی دکتر غلامحسین زرگری نژاد؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک