مجله تخصصی معماری حامی نو

فرهنگ و سبک در معماری

فرهنگ و سبک در معماری
هر جامعه ای با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی، در فرایند این استحاله معماری نقشی اساسی به عهده دارد.
مقاله های بیشتر از معماری

خلاصه ای از فصل اول کتاب زیبایی شناسی در معماری با عنوان فرهنگ و سبک

 

برای دانلود کامل و فایل پاورپوینت این مطلب اینجا کلیک کنید

 

هر جامعه ای با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی، در فرایند این استحاله معماری نقشی اساسی به عهده دارد.

 

هر اطلاعی از مقداری علامت تشکیل شده است . هر چه احتمال پیش آمدن یک علامت یا ترکیبی از چند علامت خاص در یک پیام خاص بیشتر باشد پیام از بداعت کمتری برخوردار است و در مقابل با قالب از پیش ساخته شده ذهنی ما که به آن سبک می گوییم تطابق بیشتری دارد .

تبلیغ با میترا رنک