مجله تخصصی معماری حامی نو

تبیین و تعیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهری

تبیین و تعیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهری
شهر و اجزای آن، با مبادلاتی (جرم و انرژی و اطلاعات ) که انجام می دهند، دچار تحول و تغییر می شوند. تحول و تغییر با خود، کمبودها، مسائل و مشکلات ، محدودیت ها و نیا زهایی را به همراه دارد. رفع کمبودها و نیازها و حل کردن مسائل و مشکلات، با تعیین و تبیین هدف شروع می شود.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

شهر از یکسو با سیستم های هم ارز و شامل خود رابطه (بیرونی )برقرار می‌کند و از سوی دیگر رابطه هایی (درونی ) نیز اجزای تشکیل دهنده آن با یکدیگر دارند. از دیدگاه سیستمی می توان گفت: اگر شهر به واسطه تخلیه انرژی، فرسودگی، استهلاک، کهنگی اطلاعات، ناکارآمدی، کمبود، نارضایتی و ... دچار نارسایی هایی شود: رابطه ها (درونی و بیرونی) دچار بر همخوردگی شده و از حالت توازن خارج می‌شود. به حالت اخیر «مسأله و مشکل » گفته می‌شود با طرح «مسأله و مشکل» سیستم شهر و اجزای آن و تدوین سلسله مراتبی آن در تمامی سطوح به نظر می رسد به طرح «هدف» سیستم شهر به صورت مراتبی بتوان دست پیدا کرد، (شهیدی، ۱۳۶۸، ص ۱۲۷). این نوع هدف به عنوان هدف بینایی (اساسی) در نظر گرفته می شود.


گاهی اوقات دستیابی به برخی از مؤلفه های هدف مانند: منابع، وسایل، عوامل و ... به عنوان هدف مطرح می‌شود. به نحوی که هدف بینایی فراموش می شود . به نظر می رسد این موارد را نتوان به عنوان هدف مطرح نمود، بلکه آنها به عنوان شبه هدف (و به عبارت بهتر هدف ابزاری) قابل مطرح اند. با دستیابی به آنها ، امکان تحقق هدف بینایی فراهم می شود.


اهداف، نشان دهنده وضعیت هایی از این قرار خواهند بود: بر طرف کردن چه کمبودهایی موردنظر می‌باشد؟ چه چیزهایی مورد نظر است؟ به چه چیزی در آینده باید رسید؟ چه مواردی پذیرفته یا رد خواهند شد؟ یا اینکه برای چه مسائل و مشکلاتی، راه حل ارائه خواهد شد؟ قصد ارزیابی، پذیرش یا رد چه چیزی را داریم؟ (قراگزلو، ۱۳۶۵، ۷۲). تعیین و تبیین اهداف در برنامه ها و طرح های توسعه شهری، این امکان را فراهم می آورد، تا تصویر روشن تر از برنامه ریزی شهر به دست داده شود. نقاط، جهات و سمت و سوی فعالیت ها و اقدامات آتی مشخص و معین شود.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تبیین و تعیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهری" نوشته ی حسین نورمحمدزاده؛ اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک