مجله تخصصی معماری حامی نو

فرایند طراحی پایدار

فرایند طراحی پایدار
پایداری در معماری نه یک امکان بلکه یک الزامی برای تک تک پروژه هاست .
مقاله های بیشتر از معماری

همان طور که می دانیم پایداری به عنوان یک عامل اجتناب ناپذیر در فرایند طراحی به شمار می آید . پایداری در معماری نه یک امکان بلکه یک الزامی برای تک تک پروژه هاست . پایداری یک موضوع شخص نیست بلکه یک موضوع مسئولانه در مقابل حقایق فاجعه باری همچون آلودگی ، گرمایش زمین تغییرات آب و هوایی و کمیاب شدن منابع تجدید ناپذیر است. بسیاری از فاکتورهای معماری پایدار از مفهوم آسایش نشات می گیرد که دستیابی به این آسایش حرارتی و بصری در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان با ساتفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت است.

 

طراحی معماری پایدار


نمودار الگو : نمودار فرایند قابل طراحی رانشان می دهد در این مرحله سلسه مراتبی ثابت ومشخصی ندارد و در هر پروژه باید هدف عملکرد زیست محیطی آن پروژه با توجه به خواسته های کارفرما، بودجه ، نوع و امکانات بروز تعیین کرد.


1- تحقیق ابزاری برای هدایت هدفمند طراح در مسیر طراحی و کمک به او برای فرضیه پروژه است که زمینه شکیل گیری کانیست طراحی فراهم می شود.


تحقیقات مقدماتی


بررسی منابع موجود: منابع موجود شامل – کتاب ها – مجلات راهنماهای طراحی – استانداردها – سیستم های ارزیابی – داده های آمای مطالعه ساختمان های موجود:


در این مرحله می توان از هر ساختمانی آموخت اما بهتراست نمونه های برای مطالعه انتخاب شوند که اطلاعات آنها با تحقیق هماهنگی بیشتری داشته باشد .


2- مطالعات زمینه ای : که شامل مطالعات فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی – زیست محیطی


3- برنامه فیزیکی ساختمان: انعطاف پذیری و انطباق پذیری از جمله دو موضوع مهم در معماری پایدار است. یعنی ما می توانیم برنامه فیزیکی ساختمان را تغییر دهیم که برنامه ریزی انعطاف پذیر که غالبا مورد بی توجهی قرار گرفته است می تواند موثر ترین وسیله بریا دست یابی به شیوه های بدیع تفکر گرایی درمعماری پایدار باشد.


آسایش کاربران


بررسی اقلیم و شرایط خورد اقلیم : در این مرحله عوامل اقلیمی مانند : رطوبت – درجه حرارت – سرعت حرکت هوا- تابش خورشید، که تاثیر مستقیمی بر فرم متراکم – پرز وخالی – جهت قرار گیری مصالح و محورهای ساختمان دارد.
با مطالعه دقیق شرایط اقلیمی در تمام فصول سال از طریق منابع موجود می توان به راه کارهای مناسب برای هر اقلیم دست یافت.


تحقیق درباره سایت: در هر پروژه معماری پایدار، انتخاب سایت است شرایط سایت ها تور خرد اقلیم –تراکم – همجواری – توپوگرافی ، دسترسی ها – قابلیت به کار گیری راهکارهای زیست محیطی را به شکل عمد تحت تاثیر قرار می دهد.
مطالعات امکان سنجی برای انتخاب فناوری و مصالح ساخت: که از طریق مطالعات امکان سنجی می توان فناوری و مصالح ساخت را براساس سیستم های مرسوم طراحی و ساخت مصالح محلی و دوره حیات هزینه و دوام آنها مشخص کرد.


طراحی: که یافته های حاصل از تحقیقات مقدماتی و مطالعات زمینه در قالب فرضیه به معماری تبدیل می شود در طراحی پایدار فرد معمار با توجه به قدرت نوآوری و زمینه های فردی خویش محصولات متفاوتی با دیگران ارائه خواهد داد در این مرحله علاوه بر طراحی مقدماتی باید مسائل تکنیکی مثل استفاده از نور طبیعی کنترل تابش خورشید گرمایش و سرمایش غیرفعال و مکانیکی روش های کنترل مسائل زیستمحیطی را در نظر گرفت.

 

پروژه آکادمیک کالیفرنیا: در آکادمی جدید ما موزه ای را برپا کردیم که هم از لحاظ بصری و هم عملکردی در ارتباط است که تپه های موجی شکل روی سقف آن نه تنها تاثیر بعدی دارد بلکه بریا نگهداری انرژی طراحی شده است این تپه ها که سطوح شیب دار 60 درجه دارند هوای خنک را وارد پلازای ساختمان کرده و فضای نمایشگاهی اطراف را خنک می کند. سقف فرش شده با 16 اینچ خاک یک عایق طبیعی عالی به شمار می رود که می تواند نسبت به یک سقف معمولی هوای داخل را حدود 10 درجه خنک تر می کند و صداهای با فرکانس پایین را تا 40 دسیبل کاهش می دهد و سقف سبز با 40 درجه با خنک تر بودن از سقف های استاندارد ایجاد پدیده جزیره گرمایی را به شدت کاهش می دهد که پوشش گیاهی روی سقف 98 ردصد آب باران را جذب کرده و به اکوسیستم منطقه کمک رسانی می کند و رد سال 2008 انجمن ساختمان سبز ایالات متحده به این بنا درجه پلاتینی را عطا کرد که سبزترین موزه در دنیا است.

 

پروژه ساختمان مرکزی EIB نمونه ای موفق از سامانه برییم است. این بنا با 72500 متر مربع بنا در 10 طبقه ساخته شده که این ساختمان دفاتر اداری اتریوم ها و باغ های زمستانی را پوشش می دهد که نور خورشید نویسنده علایق شهر در زمستان عامل گرمایش طبیعی و تهویه طبیعی در تابستان فضا را خنک می کند. برای گرمایش دفاتر از نور طبیعی استفاده می کردند و هوای سرد را وارد سازه می شد که این عامل در روز سازه شد و در روز سرما را رها می کرد و باعث خنک شدن داخل ساختمان می شد و آب سرد داخل دال های بتنی دمای 21 درجه را ثات نگه می دارد و در سال 2005 موفق به دریافت نشان خیلی خوب از بریم شد.

تبلیغ با میترا رنک