مجله تخصصی معماری حامی نو

یادمان سومین انترناسیونال کمونیست

یادمان سومین انترناسیونال کمونیست
یکی ازاولین و معروف ترین آثار کانستراکتیویست ها بنای یادبود سومین کنگره بین المللی کمونیست در مسکو است که در سال 1920 به وسیله″ولادمیرتاتلین″ طراحی شد و هیچ وقت ساخته نشد.
مقاله های بیشتر از معماری

یکی ازاولین و معروف ترین آثار کانستراکتیویست ها بنای یادبود سومین کنگره بین المللی کمونیست در مسکو است که در سال 1920 به وسیله ی "ولادمیرتاتلین" طراحی شد و هیچ وقت ساخته نشد. این بنای یاد بود در حدود 390 متر ارتفاع داشت یعنی 9 متر بلند تر از برج ایفل، این برج در طی حرکت مارپیچی که نمادی از تکرار تاریخ بود پیش می رفت و ساختمان شیشه ای پارلمان را در قلب خود جای می داد. این بنا به برج تاتلین یا Tatlin Tower نیز معروف است.

 

قاب مارپیچی آن، چهار تالار که باسرعت های مختلف در حال چرخیدن بودند را در خود جای می داد. تالار پایین تر که قرار بود در سال یک بار بچرخد برای برگزاری کنفرانس ها در نظر گرفته شده بود در تراز بعدی هرمی خمیده طراحی شده بود که در ماه یک بار می چرخید وبرای قوه مجریه در نظر گرفته شده بود. آخرین تراز با یک چرخش در روز مرکز اطلاعات را در بر می گرفت.

 

فرم اصلی این بنا خط مارپیچی است که نشانه خط آزادی برای بشر است در حالی که از یک طرف روی زمین قرار میگیرد از طرف دیگر از زمین فرار میکند و بدین وسیله سمبل بی علاقگی و نماد معکوس خردی زمین می شود. اگر این بنا ساخته می شد،تمامی ساختمانهای هم جوار را کوتاهتر جلوه می داد و به طور موثری با کلیساهای تاریخی و کاخ های رژیم گذشته مقابله می کرد و از آنها برتری می یافت.

  • یادمان سومین انترناسیونال کمونیست
    تصویر شماره 1 :: یادمان سومین انترناسیونال کمونیست
تبلیغ با میترا رنک