مجله تخصصی معماری حامی نو

میدان ایتالیا اثر چارلز مور

میدان ایتالیا اثر چارلز مور
یکی از طرح های محوری پست مدرن میدان ایتالیایی توسط چارلز مور انجام شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

یکی از طرح های محوری پست مدرن میدان ایتالیایی توسط چارلز مور انجام شده است. این میدان برای ایتالیایی تباران مقیم شهر نیواورلئان در آمریکا بین سال های 79-1978 احداث گردید. منبع الهام مور در این طرح میدان های ایتالیایی بالاخص فواره تروی (1732) در شهر رم بود. در میدان جدید همانند میدان قدیمی ساختمان، مجسمه، محوطه و خصوصاً آب و فواره به صورت یک مجموعه به هم تنیده به نمایش گذاشته شده است .


در طراحی سایت، نقشه شبه جزیره ایتالیا بر روی پلان این میدان پیاده شده است. از آنجائی که اکثر ایتالیایی تباران این شهر از جزیره سیسیل هستند، لذا جزیره سیسیل در وسط این میدان قرار داده شده است. به عبارتی مرکز پرگار منطبق بر هویت و ریشه های قومی و فرهنگی استفاده کنندگان از این میدان است و طرح کالبدی بر مدار هویت می گردد . (قبادیان، 1386، ص106)


در شمال ایتالیا کوه های آلپ قرار دارد که سرچشمه اکثر رودخانه های این کشور است. در این میدان نیز شمال نقشه ایتالیا مرتفع است و آب فواره ها از ان جا به پایین جریان پیدا می کند. نمایش تاریخ و گذشته به صورتی جدید و امروزین شده در این میدان صورت گرفته است. ستون های سنگی مربوط به دوران های مختلف ایتالیا با مصالحی چون بتن و ورق گالوانیزه اجرا شده است. مور حتی دو تصویر از صورت خود را هم چون هنرمندان دوره رنسانس به صورت حجاری شده بر روی یکی از دیواره های این میدان قرار داده است. (قبادیان، 1386، ص106)

 • میدان ایتالیا اثر چارلز مور
  تصویر شماره 1 :: میدان ایتالیا اثر چارلز مور
 • میدان ایتالیا اثر چارلز مور
  تصویر شماره 2 :: میدان ایتالیا اثر چارلز مور
 • میدان ایتالیا اثر چارلز مور
  تصویر شماره 3 :: میدان ایتالیا اثر چارلز مور
 • میدان ایتالیا اثر چارلز مور
  تصویر شماره 4 :: میدان ایتالیا اثر چارلز مور
تبلیغ با میترا رنک