مجله تخصصی معماری حامی نو

شش قاعده برای گرمایش و سرمایش طبیعی

شش قاعده برای گرمایش و سرمایش طبیعی
یک خانه طبیعی گرم و سرد شونده می تواند حتی در زمان قطع بودن برق نیز به خوبی کار کند. این گونه خانه ها همچنین باعث کاهش تقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش تا مرز 50 درصد و یا حتی بیشتر می شوند .
مقاله های بیشتر از معماری

شش قاعده برای گرمایش کم هزینه و طبیعی

 

1- کاملاً مطمئن شوید که ساختمان بسیار خوب عایق بندی و هوا بندی شده است
2- اطمینان حاصل کنید که ساختمان بطور مناسبی جهت دهی شده است ( به شکل یک مستطیل با طول بیشتر د رجهت شرقی – غربی نسبت به جهت شمالی – جنوبی ) ضمناً توجه کنید که ساختمان دارای پنجره های زیادی در قسمت جنوبی باشد .
3- استفاده از حداقل پنجره های لازم برای گرمایش کافی در جهت جنوب ( معمولاً تنها 5 تا 8 درصد سطح طبقه برای گرمایش خورشیدی کافی است ). بسیاری از خانه های خورشیدی اولیه دارای پنجره های بسیاری و بنابراین عایق خوبی برای حرارت نبودند .
4- از بهترین پنجره هایی که می توانید تهیه کنید استفاده کرده ، سایبان ها و پرده های عایق مؤثر ، ساده و قابل اعتمادی نیز برای آن ها بسازید .
5- ساده ترین ، کوچکترین و اقتصادی ترین روش تهیه جرم حرارتی لازم را استفاده کنید . این روش معمولاً استفاده از صفحات دیواره ای مضاعف در اطاق های جنوبی ، گچکاری ضخیم ، کف های بتونی و یا کاشی کاری شده و استفاده از تانک های آب است .
6- جنبه نیاز های سرمایشی ساختمان را نیز گرفته یک طرح جامع و کامل برای گرمایش و سرمایش کم هزینه طبیعی تهیه کنید .

 

شش قاعده برای سرمایش طبیعی

 

1- کاملاً مطمئن شوید که ساختمان جهت گیری مناسبی دارد و اکثر پنجره ها به سمت جنوب هستند و تعدا کمی هم در قسمت های شرقی و غربی ساختمان قرار دارند .
2- درتابستان برای تمام پنجره ها سایبان تهیه کنید . می توانید از محوطه سازی نیز برای بهبود سرمایش کمک بگیرید .
3- از رنگ های روشن برا ی سقف ها و دیوارهااستفاده کنید .
4- پنجره ها و تهویه ها را د رمکان های مناسب برای تأمین جریان هوا قرار دهید . از بازشو های زیادی استفاده کنید و یا پلات های باز طراحی کنید . از پنکه برا یگردش هوا استفاده کنید اگر هوا در شب خنک باشد می توانید از تهویه شبانه نیز کمک بگیرید .
5- از جرم های حرارتی ( مانند تانک های آب ، صفحات دیواره ای مضاعف ، گچ ، کاشی و یا بتن) برای ذخیره خنکای شبانه و استفاده از آن در طول روز بهره بگیرید .
6- با در نظر گرفتن مسائل گرمایش ساختمان یک طرح جامع برا ی دستیابی به کم هزینه ترین روش طبیعی تهیه کنید . با بکار بردن این اصول می توانیم به طور محسوسی آسایش در ساختمان را افزایش دهیم .

 

یک خانه طبیعی گرم و سرد شونده می تواند حتی در زمان قطع بودن برق نیز به خوبی کار کند. این گونه خانه ها همچنین باعث کاهش تقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش تا مرز 50 درصد و یا حتی بیشتر می شوند . در بسیاری از موارد تقاضای انرژی می تواند تا 90 درصد نیز کاهش یابد.

تبلیغ با میترا رنک