مجله تخصصی معماری حامی نو

چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا

چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
چیدمان رنگین کمان Diébédo Francis Kéré که از صدها رشته طناب سبک وزن ساخته شده و در موزه ی هنر فیلادلفیا به اجرا درآمد.
مقاله های بیشتر از معماری

چیدمان رنگین کمان Diébédo Francis Kéré که از صدها رشته طناب سبک وزن ساخته شده و در موزه ی هنر فیلادلفیا به اجرا درآمد. Kéré که به دلیل طراحی وساخت ساختمان های ازران قیمت در غرب افریقا شهرت دارد اظهار می دارد: این نمایشگاه بازدید کنندگان را به بررسی چگونگی تعامل و ارتباط معماری با جوامع و گروه ها دعوت می کند، و در عین حال پتانسیل وچگونگی تبدیل مواد و متریال به تجربیات جمعی را زمانی که با ابزارهای اولیه همراه شوند نشان می دهد، ابزارهایی همچون: ایده ها و اراده

 • چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
  تصویر شماره 1 :: چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
 • چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
  تصویر شماره 2 :: چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
 • چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
  تصویر شماره 3 :: چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
 • چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
  تصویر شماره 4 :: چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
 • چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
  تصویر شماره 5 :: چیدمان رنگین کمان در موزه هنز فیلادلفیا
تبلیغ با میترا رنک