مجله تخصصی معماری حامی نو

معماری زنده است

معماری زنده است
″معماری زنده است″ نام فستیوالی درباره ی معماری است که در فرانسه برگزار می شود.
مقاله های بیشتر از معماری

دسته ی پرندگان کاغذی برای جشنواره ی "معماری زنده است " در حیاط ساختمانی درفرانسه به پرواز درآمده اند. در این مطلب عکس هایی از این پرندگان کاغذی را به نمایش گذاشته ایم.

 • معماری زنده است
  تصویر شماره 1 :: معماری زنده است
 • معماری زنده است
  تصویر شماره 2 :: معماری زنده است
 • معماری زنده است
  تصویر شماره 3 :: معماری زنده است
 • معماری زنده است
  تصویر شماره 4 :: معماری زنده است
 • معماری زنده است
  تصویر شماره 5 :: معماری زنده است
 • معماری زنده است
  تصویر شماره 6 :: معماری زنده است
تبلیغ با میترا رنک