مجله تخصصی معماری حامی نو

راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک

راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
این راه پله ی بسیار بزرگ در مرکز علوم آلمان از 160 تن فولاد و روکشی فلزی ساخته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

راه پله غول پیکری که از 160 تن فولاد و پوشش 10 تنی از مس ساخته شده است و در مرکز علوم دانمارک (Experimentarium) قرار دارد. این راه پله ی بسیار بزرگ توسط شرکت معماری CEBRA طراحی شده است.

 

 • راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
  تصویر شماره 1 :: راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
 • راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
  تصویر شماره 2 :: راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
 • راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
  تصویر شماره 3 :: راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
 • راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
  تصویر شماره 4 :: راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
 • راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
  تصویر شماره 5 :: راه پله غول پیکر مرکز علوم دانمارک
تبلیغ با میترا رنک