مجله تخصصی معماری حامی نو

ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو

ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
اگر به دنبال ایده ای برای زیبایی بیشتر فضاهای داخلی به خصوص اتاق های نشیمن می گردید یکی از راه هایی که توصیه می شود طراحی و اجرای پله های مارپیچی و دکوراتیو برای اتصال طبقات است.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

در ادامه ی این مطلب با نشان دادن عکس هایی از پله های مختلف که به صورت مارپیچی یا گرد و به طور دکوراتیو تنوع خاصی به فضای داخلی دادند، سعی کردیم تا دید وسیع تری را نسبت به طراحی داخلی فضاهای خانه به نمایش بگذاریم.

 • ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
  تصویر شماره 1 :: ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
 • ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
  تصویر شماره 2 :: ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
 • ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
  تصویر شماره 3 :: ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
 • ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
  تصویر شماره 4 :: ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
 • ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
  تصویر شماره 5 :: ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
 • ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
  تصویر شماره 6 :: ایده هایی برای طراحی پله های مارپیچی و دکوراتیو
تبلیغ با میترا رنک