مجله تخصصی معماری حامی نو

کندوکاوی در معنای شکل شهر

کندوکاوی در معنای شکل شهر
این مقاله ماحصل پژوهشی تحت عنوان ″تحلیل شکل شهر، معنا و معیار″ می‏ باشد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در محیط پژوهشی، حرفه‏ای شهرسازی کشور ما، شکل‏ شناسی شهری با سه مسئله اساسی مواجه است:
1ـ عدم توجه به جنبه‏ های کیفی شکل شهر در حمایت از توقعات روانی انسان از فضا در کنار انتظارات کارکردی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، ترافیکی و سیاسی شهروندان.
2 ـ بی‏ توجهی به ویژگی های شکلی شهرسازی سنتی در ایران.
3 ـ نبود رویکرد جامع نسبت به شکل شهرهای جدید و ساخت و سازهای جدید و گسترش های سریع و روزافزون.


این مقاله ماحصل پژوهشی تحت عنوان "تحلیل شکل شهر، معنا و معیار"  می‏ باشد. در این مقاله مفاهیم؛ معنا، فرایند خلق معنا، سلسله مراتب معنا، شکل شهر، منظر شهر، تصویر ذهنی‌ شهر و شکل شهر واجد معنا، طرح و بررسی گردیده است. در پژوهش مذکور  فرضیه در عرصه شکل‏ شناسی شهری و در مورد معنای شکل شهر مورد بررسی قرار گرفت در این مقاله خلاصه‌ای از یافته‏ های نظری پژوهش مذکور ارائه گردیده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "کندوکاوی در معنای شکل شهر" نوشته ی دکتر فرح حبیب؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک