مجله تخصصی معماری حامی نو

ساخت خانه های شیکیلی در گیلان

ساخت خانه های شیکیلی در گیلان
درشمال کشور به دلیل وفور جنگل و استحصال راحت چوب های مناسب برای ساخت بنا، معماری مسکونی متفاوت ازدیگر نقاط ایران بروز نموده است.
مقاله های بیشتر از معماری

مقاله حاضر در خصوص ساخت یکی از انواع بناهای جلگه مرکزی گیلان، یعنی بنای "شیکیلی" است که به اذعان مطلعین، اعجابیست از نحوه استفاده از چوب درساختمان سازی سنتی روستایی. آنچه در این نوشتار بیان شد خصوصیات ویژه این گونه از بناها در نحوه اجرا و مصالح موجود در آن می باشد، که با تکیه بر اطلاعات گردآوری شده از روستاهای این ناحیه است. چنانکه بخش اعظم این مطالب توسط افراد آگاه محلی بیان گردیده و بخشی نیز توسط مشاهده جزییات در بناهای قدیمی استحصال شده است. در این مقاله به چگونگی ساخت بنای شیکیلی از پی تا سقف پرداخته شده و اجزای آن با نام های بومی هر جزء بیان گردیده است. همچنین در مورد اتصال و نوع تحمل و انتقال بار در اجزاء سازه ای، مختصر اشاره ای گردیده است و حسن انتخاب سازندگان بنا را در ارتباط با دانش فنی زمان خود بیان می کند. در پایان با یاری جستن از نکات مثبت معماری سنتی به ارائه برخی پیشنهادها برای معماری مسکونی امروز منطقه پرداخته شده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "ساخت خانه های شیکیلی در گیلان" نوشته ی مهندس مژگان خاکپور؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک