مجله تخصصی معماری حامی نو

تأمّلی در روند دگرگونی میدان در شهرهای ایرانی

تأمّلی در روند دگرگونی میدان در شهرهای ایرانی
در تبیین ویژگی های آثار یک تمدّن یا جامعه، توجّه به معیارهای برآمده از جهان بینی و فرهنگ آن تمدّن یا جامعه یکی از موضوعات لازم‌الرعّایه و در عینِ حال مغفول است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در تبیین ویژگی های آثار یک تمدّن یا جامعه، توجّه به معیارهای برآمده از جهان بینی و فرهنگ آن تمدّن یا جامعه یکی از موضوعات لازم‌الرعّایه و در عینِ حال مغفول است. این غفلت سبب می‌شود که تحوّلات و برنامه‌ریزی ها و طرّاحی هایی که برای این آثار انجام می‌شوند نیز (بدون توجّه به معیارهای بومی) و با معیارهای بیگانه انجام شود. در نتیجه حاصل کار آثاری بیگانه خواهد بود. مقالة حاضر بر آن است تا به برخی موضوعات مرتبط با میادین ایرانی و دگرگونی مفهوم میدان یا به عبارتی به مقایسه مفهوم میدان های تاریخی و میادین معاصر بپردازد. در این روند پس از مقدّمه‌ای که به برخی کلّیاتِ مرتبط با موضوع اشاره خواهد کرد، مباحث اصلی تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مفهوم میدان و سیر تغییر آن در فرهنگ ایرانی، سیر تغییر عملکرد(های) اصلی میادین، عناصر اصلی میدان، عناصر طبیعی در میدان ها، عوامل مؤثّر بر دگرگونی میدان ها، ویژگی های وضعیت حاضر، اقدامات اخیر در بازسازی و احیای میادین تاریخی، عملکردهای اجتماعی میادین شهری و نتیجه‌گیری.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تأمّلی در روند دگرگونی میدان در شهرهای ایرانی" نوشته ی دکتر محمد نقی زاده؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک