مجله تخصصی معماری حامی نو

بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن

بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن
مجموعه صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب‌الامر معروف گشته است از مجموعه‌های تاریخی و ارزشمند ایران است.
مقاله های بیشتر از مرمت

مجموعه صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب‌الامر معروف گشته است از مجموعه‌های تاریخی و ارزشمند ایران است. طبق بررسی‌های انجام شده این مجموعه مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون جهانشاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب بوده است، اما امروزه تنها نام و یاد این مجموعه نفیس باقیمانده و تغییرات به وجود آمده در طول تاریخ باعث کاستن از شکوه و عظمت آن شده است. شروع ساخت این مجموعه به دوره آباقاخان ( ایلخان مغول) در زمان صدارت شیخ محمد جوینی، وزیر کبیر وی، برمی‌گردد. با ساخته شدن این مجموعه روند گسترش شهر تبریز به سمت شمال رودخانه مهران رود کشیده می‌شود. بعدها در دوره جهانشاه دارالحکومه از محلة ششگلان به این مجموعه انتقال داده می‌شود و از ان تاریخ تا زمان شاه طهماسب که پایتخت از تبریز به قزوین انتقال داده شد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن" نوشته ی دکتر پیروز حناچی ، احد نژاد ابراهیمی سردرود؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک