مجله تخصصی معماری حامی نو

نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط

نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
وجود استخر ها در حیاط خانه های ویلایی پدیده ای مرسوم است و آبنما المانی است که در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود که صدایی ناشی از آب و حرکت زیبای آن می تواند به فضا محیط حال و هوایی متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید.
مقاله های بیشتر از منظر

وجود استخر ها در حیاط خانه های ویلایی پدیده ای مرسوم است و آبنما المانی است که در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود که صدایی ناشی از  آب و حرکت زیبای آن می تواند به فضا محیط حال و هوایی متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید. آنچه در طراحی حیاط ها و استخر یا حوض در آن ها برای ما اهمیت دارد تکراری نبودن طرح و بروز نوآوری در طراحی است. از این رو با بارگذاری عکس هایی در ادامه ی این مطلب بر آن شدیم تا شما را با طرح های گوناگون و متنوع ای از استخر ها آشنا کنیم.

 

 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 1 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 2 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 3 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 4 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 5 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 6 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
 • نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
  تصویر شماره 7 :: نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
تبلیغ با میترا رنک