مجله تخصصی معماری حامی نو

آموزش نقد معماری

آموزش نقد معماری
نقد معماری موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در آموزش معماری محسوب می شود. روش های متنوعی از سوی اساتید با هدف آموزش نقد معماری به کار گرفته می شود که هریک تا اندازه ای در این مسیر موفق عمل بوده اند.
مقاله های بیشتر از معماری

شیوه ی پیشنهادی این مقاله مبتنی بر برخورد با معماری به مثابه یک موضوع ارتباطی میان معمار و مخاطب است. بر اساس چنین روبکردی می توان از دانشجویان خواست تا از شش منظر به تحلیل بک اثر معماری بپردازد:

 

1- تحلیل رمزگان و نشانه های بصری به کمک نشانه شناسی(دیده گاه کلاسیک). 2- باز خوانی نیت و اندیشه های معمار به عنوان مبدع اثر بر مبنای ساختار تاویل و ویژگی های پدیدآورنده(دیده گاه رومانتیک). 3- تحلیل صورت و فرم معماری بر مبنای شکل خارجی بنا(دیده گاه فرمی). 4- تحلیل بافت و زمینه اجتماعی و سیاسی برپایی بنا (دیده گاه زمینه ای). 5- تحلیل برداشت ها و نظرات مخاطب (دیدگاه پدیدار شناسانه). 6- تحلیل ویژگی های تماسی و فرآیند ساخت پروژه (دیدگاه رسانه ای).

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "آموزش نقد معماری" نوشته ی مهندس محمد جواد مهدوی نژاد؛ اینجا کلیک کنید. 

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک