مجله تخصصی معماری حامی نو

فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی

فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی
دراین مقاله با استفاده ازمنابع معتبرو جدید سعی گردیده است، ضمن بیان مفهوم فضای عمومی شهری و ضرورت بازنگری در آن بویژه درگرایشات نوین شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

امروزه نگاه به فضاهای عمومی شهری بعنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری حکایت از باز تولید این فضاها در تقویت وجهه فرهنگی/اجتماعی شهر دارد.این در حالی است که بدلایل مختلف از جمله گرایش به زندگی خصوصی توسعه زندگی اطلاعاتی – توسعه حومه نشینی و مشکلات ناشی از فرسودگی و ازدحام فضاهای درونی شهرهاو.....در دهه های قبل این فضا ها اهمیت کمتری در الگوهای شهرسازی معاصر داشته اند. دراین مقاله با استفاده ازمنابع معتبرو جدید سعی گردیده است، ضمن بیان مفهوم فضای عمومی شهری و ضرورت بازنگری در آن بویژه درگرایشات نوین شهرسازی مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که ارتقا کیفیت فضاهای عمومی شهری جهت ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت یگپارچگی جامعه امری ضروری تلفی می گردد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی" نوشته ی مجتبی رفیعیان و مهسا سیفایی؛ اینجا کلیک کنید.

 


رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

تبلیغ با میترا رنک