مجله تخصصی معماری حامی نو

بازنگري اهميت ايوان در خانه هاي سنتي (با نگاه ويژه به بم)

بازنگري اهميت ايوان در خانه هاي سنتي (با نگاه ويژه به بم)
اين مقاله به بازخواني ايوان در معماري خانه هاي سنتي ايران و بررسي نقش آن بعنوان فضايي نيمه باز از نظر فرمي، مفهومي و عملكردي مي پردازد.
مقاله های بیشتر از معماری

اين مقاله به بازخواني ايوان در معماري خانه هاي سنتي ايران و بررسي نقش آن بعنوان فضايي نيمه باز از نظر فرمي، مفهومي و عملكردي مي پردازد و همچنين تاثير گذاري و تاثير پذيري آن را با فضاهاي باز و بسته خانه بررسي مي كند در اين مقاله ايوان بعنوان فضايي از معماري خانه هاي سنتي مطرح مي شود كه داراي غناي فرمي و مفهومي و عملكردي است و وجود آن در خانه در كنار فضاي باز به تجربيات فضايي نابي منجر ميشود از اين رهگذر ابتدا به شناخت ريشه هاي اين فضا به لحاظ معنايي و نماد شناسي پرداخته مي شود و همچنين تاريخچه پيدايش ايوان در معماري ايران و بالاخص معماري خانه پرداخته مي شود در مرحله بعد اهميت اين فضا بعنوان فضائي نيمه باز تشريح مي شود و در پايان چند مورد از ايوان هاي خانه هاي سنتي بم بررسي و تحليل ميگردند در نتيجه گيري مقاله با در نظر داشتن چشم انداز هويتي مفهومي و عملكردي ايوان در ايران و بخصوص شهر بم پيشنهاد ها و توصيه هايي معمارانه براي طراحي خانه هاي بم ارائه مي گردد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بازنگري اهميت ايوان در خانه هاي سنتي (با نگاه ويژه به بم)" نوشته ی مهندس عبدالله محمودی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک