مجله تخصصی معماری حامی نو

نقش قطب های علمی و معماری در ارتقا کیفیت آموزش معماری

نقش قطب های علمی و معماری در ارتقا کیفیت آموزش معماری
معماری از دیرباز به عنوان یکی از مطرح ترین حرفه ها در خدمت انسان و جوامع انسانی قرار داشته و در آن آشنایی با علوم روز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
مقاله های بیشتر از معماری

اگر چه پس از قرن ها نظریه پردازی، تعریف واحدی برای معماری وجود ندارد، اما در یک نگرش کلی می توان معماری را خلق فضایی مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای کالبدی و معنوی انسان، با توجه به خصوصیات محیطی معرفی نمود. معماری از دیرباز به عنوان یکی از مطرح ترین حرفه ها در خدمت انسان و جوامع انسانی قرار داشته و در آن آشنایی با علوم روز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "نقش قطب های علمی و معماری در ارتقا کیفیت آموزش معماری" نوشته ی سید امیر سعید محمودی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک