مجله تخصصی معماری حامی نو

آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری

آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری
به منظور تدوین مبانی آفرینشگری در فرایند طراحی معماری در گام نسخت به تعریف واژه های محوری چون خلاقیت هوش و حافظه پرداخته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

رویکرد های اصلی آفرینشگری عبارتند از: آفرینشگری با محوریت شخص خلاق، فرایند ذهنی محیط و انجام عمل. شیوه های پرورش آفرینشگری عبارتند از: خودشکوفایی و اعتماد بخود، پذیرا بودن تجربه آموزش مقتضی و آموزش خلاق پرورش خلاقیت درونی دانشجویان. آموزش فرایندها و تدابیر اندیشه ی خلاقانه ایجاد بستر و محیط مناسب برای بروز خلاقیت در کنار تکرار هدفمند فرایند طراحی از راهبردهایی است که می توان به کمک آنها توانمندهای بالقوه ی دانشجویان را در زمینه ی طراحی معماری بهبود بخشید استفاده از قدرت استدلال و منطق دانشجویان در کنار تحریک توانایی های ایشان در ارایه ی ایده های بدیع پرورش هم زمان و متعامل هوش فضایی و خلاقیت از مسایلی است که باید به صورت هوشیارانه از طرف اساتید محترم برنامه ریزی شده در برنامه آموزشی مستقیم و غیر مستقیم دانشجویان قرار بگیرد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری" نوشته ی محمد جواد مهدوی نژاد؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک