مجله تخصصی معماری حامی نو

ویلایی با طراحی مدرن

ویلایی با طراحی مدرن
فرقی نمیکند که یک برج را طراحی میکنید یا یک ساختمان کوچک با بر چهار یا پنج متر را . مهم اینست که اصول و قواعد طراحی را در مورد هر دو رعایت کنید.نماي تدوام يافته ساختمان حتي اگر از يک الگو تبعيت نمايد، هنوز به صورت مشکلي در بدنه ي شهري باقي مي ماند. زيرا مقياس مفيدي براي ادراک فضا در اختيار بيننده قرار نمي دهد.
مقاله های بیشتر از معماری

نقش و وظيفه ي طراحي به دست آوردن نوعي نظم از ميان بي نظمي است. هر تفکري در هر زمينه اي بايد کامل باشد، نمي تواند از عناصري که هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند تشکيل شود. روشن ترين ايده ي وحدت در کارهاي دوره ي رنسانس به چشم مي خورد. آلبرتي مي گويد: ".... من زيبايي را اين گونه تعريف مي کنم، و آن داشتن يا وجود هارموني ميان کليه ي عناصر در هر موضوعي که پديدار شود، و با يکديگر با چنان تناسب و ارتباطي ادغام شود که نتوان به آن چيزي اضافه نمود، تغيير داد و يا حذف کرد." همان طور که به دست آوردن يک جمله ي معني دار تنها با قرار دادن کلمات در کنار يکديگر، بدون استفاده از قوانين گرامر و ترکيب، دور از ذهن به نظر مي رسد، در معماري و طراحي شهري نيز اجزاي يک اثر در کنار يکديگر جهت بيان يک ايده يا موضوع بصري خاص چيدمان مي گردند. معمار از تناسب و توازن جهت رسيدن به نظم و وحدت در اثر خود استفاده مي کند. براي رسيدن به وحدت در طرح، وجود بايد بر طرح مسلط گشته و کل آن را تحت تأثير قرار دهد. در بدنه هاي شهري، وحدت مي تواند توسط تکرار روزنه هاي واقع بر روي تک تک نماها، تکرار يک مصالح خاص، هماهنگي تاج بام ها و ده ها مورد ديگر به دست آيد.

آرايش، نظم، ترتيب و تناسب روزنه ها در بدنه از مهم ترين عوامل رسيدن به وحدت به شمار مي روند. جا دادن و ترتيب روزنه ها در نما مي تواند به تقويت و يا کاهش وحدت بيانجامد. براي دستيابي به آرامش بصري در نما، روزنه ها بايد به صورتي در بدنه ي نما ترتيب يابند که چشم به راحتي و آساني از يک عنصر در نما به عنصر ديگر حرکت نمايد.

 

در ادامه عکس هایی از یک ویلا با طراحی مدرن به نمایش داده می شود ، رنگ سفید بدنه ها با المان های چوبی که در آن خودنمایی می کنند در عین سادگی چشم نواز و هماهنگ به نظر می رسند. معماری فضای داخلی این خانه نیز از همین سبک و سیاق پیروی می کند.

 

 

 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 1 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 2 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 3 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 4 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 5 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 6 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 7 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 8 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 9 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 10 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 11 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 12 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 13 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 14 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 15 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 16 :: ویلایی با طراحی مدرن
 • ویلایی با طراحی مدرن
  تصویر شماره 17 :: ویلایی با طراحی مدرن
تبلیغ با میترا رنک