مجله تخصصی معماری حامی نو

تفکر در طراحی

تفکر در طراحی
این مقاله ضمن معرفی انواع حالت های فکر کردن بطور عام اقدام به معرفی فکر کردن بطور عام اقدام به معرفی فکر کردن در طراحی بطور خاص می نماید و در انتها نیز با معرفی الگوی تعاملی به اهمیت بهره گیری از این الگو در روش شناسی آموزش طراحی معماری می پردازد.
مقاله های بیشتر از معماری

زمینه های فکری و قدرت تفکر طراح در حین فرآیند طراحی از جمله مباحثی است که امروزه تحت تاثیر روان شناسی شناخت گرایی مطرح می باشد. گونه های فکر کردن و رویکردهای اتخاذ شده از سوی طراح نقش مستقیمی در فرآیند تفکر سیر از سئوال به جواب داشته و نتیجه آن در محصول طراحی مشهود می باشد. در این بین ضرورت دارد تا مدرسین طراحی و برنامه ریزان آموزشی در رشته معماری با خصوصیات فکر کردن و چگونگی امکان بهره گیری از استعدادهای دانشجویان آشنا شده و در خصوص دستیابی به راه کارهای اموزشی اقدام نمایند.

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "تفکر در طراحی:معرفی الگوی "تفكر تعاملی" در آموزش طراحی" نوشته ی دکتر سید امیر سعید محمودی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک