مجله تخصصی معماری حامی نو

والتر بنيامين دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جديد و كلانشهر مدرن

والتر بنيامين دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جديد و كلانشهر مدرن
در مقاله حاضر به آرای بنیامین رجوع می كنیم تا عمده ترین پیامدها و ویژگی های این تغییر شكل را دریابیم.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مباحث تجربه و خاطره، همواره موضوعاتی جذاب و قابل تامل در حوزه طراحی شهری بوده اند و ضرورت پرداختن به آنها در نظریه پردازی ها و طراحی ها امری اجتناب ناپذیر است. اما عموما در رویارویی با چنین مقوله هایی از یاد می بریم، این وجوه خود در عصر جدید دستخوش دگرگونی گشته اند. والتربنیامین متفكر بر جسته قرن اخیر، اندیشمندی است كه با موشكافی و تیزبینی بی نظیر خود این دگرگونی ها را در دوران مدرن و كلانشهرها مورد بررسی قرار می دهد. با تاكید بر این نكته كه مباحث فوق واجد اركانی پیچیده اند كه در مروری محدود مجال پرداختن به آنها میسر نیست، در مقاله حاضر به آرای بنیامین رجوع می كنیم تا عمده ترین پیامدها و ویژگی های این تغییر شكل را دریابیم: وجوهی چون، تفوق تجربه زنده و خاطره غیر ارادی، پیوندهای دوسویه كلانشهر و مقوله های تجربه و خاطره و تجربه مدرنیته و زندگی كلانشهری به مثابه امری گذرا، ناپایدار و تصادفی.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقالع ی "والتر بنيامين دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جديد و كلانشهر مدرن" نوشته ی گلنار تاجبخش؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک