مجله تخصصی معماری حامی نو

ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران

ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران
امروزه وسایل حمل و نقل شهری بر بافت شهرها اثر گذاشته و سیمای شهری کالبد فیزیکی و ساختار اجتماعی آنها را متاثر کرده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

اخیرا ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمین اثرات بسیار محسوسی بر کالبد تهران گذارده است. تازه ترین این آثار در محل هایی است که شبکه حمل و نقل زیر زمینی از طریق ایستگاه یا ورودی با سطح شهر مرتبط می گردد. ورودی های مترو مهم ترین نقاطی هستند که نظام حمل و نقل جدید را به ساختار موجود پیوند می دهند. این ورودی ها با کالبد موجود شهر و همچنین با خطوط حمل و نقل زیرزمینی رابطه ای بسیار نزدیک دارند و نیازمند طراحی منظمی هستند که به دلایل متعدد مانند لزوم جلب مردم ایمنی - تعریف حریم ها- کنترل ازدحام و ایجاد وضوح و خوانایی باید مورد توجه متخصصان قرار گیرند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران" نوشته ی دکتر محمدمهدی محمودی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک