مجله تخصصی معماری حامی نو

آموزش خلاق - تجربه

آموزش خلاق - تجربه
نگاهی کوتاه به چند تمرین و آنگاه بازنگری و نقد این فرایند یک ساله از دیدگاه دانشجویان پایان بخش این گزارش خواهد بود این نگاه نقادانه می تواند محکی باشد برای دریافتن میزان تقرب به اهداف و موفقی در روش های اتخاذ شده.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری

این مقاله محصول تجربه ای یک ساله در آموزش دروس پایه معماری است. نظریه پشتیبان این تجربه آموزش معماری را در سه عرصه تزکیه - تعلیم و حکمت قابل حصول می داند. این نظریه بر آنست که مراتب اولیه آموزش معماری باید به پالایش و پرورش ذهن و استعداد شاگردان بپردازد تا راه آنان را برای طی مراتب بعدی (کسب دانش ها و درک بینش های معماری) هموار سازد. با این رویکرد مقاله پس از بیان مبانی نظری خود به تشریح روش های اتخاذ شده برای تدریس و پرورش استعداد دانشجویان می پردازد روش هایی که حکایت از تعامل دایم بین استاد شاگرد - و برنامه درسی داشته و هر لحظه در حال بازبینی نقد و تکمیل خویش می باشد.

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "آموزش خلاق - تجربه" نوشته ی دکتر عیسی حجت؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک