مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی سیاست های محلی مسکن در ایران و انگلیس

بررسی سیاست های محلی مسکن در ایران و انگلیس
این مقاله بر آن است که این سیاست ها را به صورت کلی با سیاست های برنامه های دوم و سوم مقایسه کند طی این مقاله خانوارها و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است
مقاله های بیشتر از معماری

مسکن در میان نیازهای انسان یکی از نیازهای مهم تلقی می شود . در دنیا سیاست گذاری مربوط به مسکن یکی از سیاست های مهم به شمار می رود در ایران نیز از طریق سیاست های 5 ساله عمرانی به موضوع مسکن پرداخته شده است. در کشورهای اروپایی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته شده است. این سیاست ها عبارتند از : 1- دست راستی راست گرا 2- دست چپی چپ گرا 3- میانه رو و 4- تاچریزم که هر کدام به نحوی توانسته اند در زمینه تامین نیازهای مسکن به نتایج نسبی قابل قبول برسند.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بررسی سیاست های محلی مسکن در ایران و انگلیس" نوشته ی دکتر غلامحسین مجتهدزاده؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک