مجله تخصصی معماری حامی نو

بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن

بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن
این مقاله بر پایه نتایج کاوش های باستان شناسی مطالعات تاریخ معماری اسلامی رهیافت (approach) معماری و نیز بررسی انتقادی متون تاریخی نتیجه خواهد گرفت که بنای موسوم به ارک تبریز همان مسجد جامع علیشاه نیست.
مقاله های بیشتر از مرمت

در مرکز شهر تاریخی تبریز - بازمانده های بنای باستانی شکوهمندی قرار دارد که در گذر زمان از آن با نام های ارک تبریز ارک علیشاه طاق علیشاه و نیز مسجد علیشاه یاد کرده اند. این ایوان عظیم فروریخته که ابعاد آن از ایوان مداین بزرگتر است از نظر حجم فضاسازی - رفعت و عظمت یکی از شاهکارهای هنر معماری ایران شمرده می شود. پژوهشگرانی که این ایوان را مسجد جامع تاج الدین علیشاه پنداشته و معرفی کرده اند - تنها به روایات تاریخی استناد داشته اند - حال آنکه نگرش تحلیلی - انتقادی به متون تاریخی آشکار می سازد که وضعیت و ساختار کنونی ارک تبریز هرگز با توصیف مورخان و سیاحانی که مسجد علیشاه را دیده و توصیف کرده اند همخوانی و هماهنگی ندارد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن" نوشته ی دکتر سید امیر منصوری و بهرام آجرلو، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک