مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک

طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
برای طراحی یک خانه ایده های متنوعی وجود دارد، از ایده های کلاسیک گرفته تا مینیمال و مدرن و ... . همچنین روشی که ممکن است مورد توجه بیشتری واقع شود ترکیب ایده های مختلف در طراحی خانه است به طوری که همگام رعایت اصول هر روش بتوان آن را معاصر جلوه داد.
مقاله های بیشتر از معماری

ترکیب ایده ها به شما اجازه می دهد تا خانه ای با طراحی متفاوت داشته باشید. در عین حال خانه به نوعی زنده تر جلوه می کند حتی می توان در قسمت های مختلف ایده های کاملا متفاوتی را پیاده سازی کرد، به طور مثال در نمای خارجی سبکی متفاوت از آنچه درون ساختمان نمایش داده می شود اجرا شود. خانه ای که قصد معرفی آن را داریم در قسمت جنوبی هندوستان ساخته شده و با مصالح بومی آن منطقه مانند چوب بومی سازی شده است. در ادامه ی این مطلب با به نمایش گذاشتن عکس های این خانه آن را معرفی می کنیم.

 

 

 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 1 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 2 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 3 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 4 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 5 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 6 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 7 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 8 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 9 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 10 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 11 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 12 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
 • طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
  تصویر شماره 13 :: طراحی خانه ای با المان های بومی و کلاسیک
تبلیغ با میترا رنک