مجله تخصصی معماری حامی نو

ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها

ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها
به منظور ساماندهی و تعیین معیارهایی برای طراحی مبادی و ورودی شهر وضعیت موجود مبادی دو شهر با توپوگرافی متفاوت مبادی ورودی محور کاشان قم و جاجرود تهران که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده ودیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد بررسی گردید.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در گذشته های نه چندان دور که حد و مرز شهرها توسط دروازده ها مشخص میشد مبادی ورودی به شهر از کیفیت فضایی بالایی برخوردار بود و جزو عناصر شاخص و از ویژگی های بارز هر شهر به حساب می آمد. امروزه با گسترش و توسعه شهرها مبادی ورودی آن به مسیرهای سریع السیر برای تردد وسایل نقلیه موتوری تبدیل شده است و زمین های مجاور آنها نیز به کاربری های مزاحم و ناسازگار با محیط اختصاص یافته است، که بی نظمی و اغتشاش بصری این فضاها را تشدید می کنند. به منظور ساماندهی و تعیین معیارهایی برای طراحی مبادی و ورودی شهر وضعیت موجود مبادی دو شهر با توپوگرافی متفاوت مبادی ورودی محور کاشان قم و جاجرود تهران که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده ودیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد بررسی گردید. سپس با توجه به محدودیت و امکانات بالقوه موجود ضوابط و معیارهایی با استفاده از عناصر مصنوع و طبیعی برای هویت بخشی به این فضاها تدوین شد و کاربری های خدماتی ویژه مبادی ورودی شهر برای آنها پیشنهاد گردید.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها" نوشته ی دکتر فریدون قریب، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک