مجله تخصصی معماری حامی نو

معیارها و ضوابط توسعه پایدار برای اراضی نوار ساحلی دریای مازندران

معیارها و ضوابط توسعه پایدار برای اراضی نوار ساحلی دریای مازندران
در این مقاله مسائل و تنگناهای موجود محدوده ای از نوار سالحی که می تواند الگویی از سایر مناطق ساحلی باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سپس اصول و معیار های کلی توسعه در بلند مدت و کوتاه مدت پیشنهاد و ضوابط ساخت و ساز ویژه ای برای آن ارائه گردیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

عدم وجود طرحی جامع برای توسعه و حفاظت از نوار ساحلی و کاربری های برنامه ریزی نشده و نامتناسب با نیازهای منطقه استفاده نادرست از ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی درون شهری بر ای ساخت و سازهای نوار زیبا و جذاب ساحلی تخریب و قطعه قطعه کردن بیشتر افراضی ساحلی و اختصاصی یافتن آن به ویلاهای تک واحدی یا مجموعه های مسکونی برای اوقات فراغت قشری از افراد جامعه به جای تخصیص این اراضی به اقامتگاه های گردشگری و مجموعه های تفریحی گردشگری برای استفاد عموم موجب تخریب شدید نوار ساحلی از دهه 1350 تا به امروز شده است هم زمان با این تخریب عامل طبیعی دیگری نیز به صورت افزایش ارتفاع سطح آب دریا آن را تشدید کرده است. همزمان با این تخریب عامل طبیعی دیگری نیز به صورت افزایش ارتفاع سطح آب دریا آن را تشدید کرده است.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "معیارها و ضوابط توسعه پایدار برای اراضی نوار ساحلی دریای مازندران" نوشته ی دکتر فریدون قریب، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک