مجله تخصصی معماری حامی نو

نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی

نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی
مقاله حاضر حاصل کنکاشی ذهنی در مورد تفاوت ها یا مشابهت های احتمالی موجود بین پدیده های محیطی در جوامع و فرهنگ های مختلف است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله در پاسخ به این سوال بزرگ می گردد که شهر در فرهنگ و تاریخ سرزمین ما در چارچوب فارسی چه مفهومی داشته است تا بتواند مقدمه ای باشد بر سوال دیگری که آیا شهر در فرهنگ تاریخ وجامعه ما با آنچه که در میان جوامع دیگر وجود دارد یکی است ؟ برای راهیابی به پاسخ سئوال اول در این مقاله مفهوم کلمه شهر عمدتا با اتکا بر لغت نامه وزین و ارزشمند مرحوم دهخدا ریشه ها و مترادف ها ی آن در زبان فارسی مورد بحث قرار گرفته اند همچنین سعی شده است. ارتباط بین این مفاهیم نیز تا آنجا که در وسع نگارنده است مورد توجه قرار گیرد این مقاله فتح بابی است برای آنکه کشف کنیم، یا دوباره کشف کنیم، که شهر در جامعه ما چه بوده چه هست و چه باید یا می تواند باشد.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی" نوشته ی دکتر ناصر براتی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک