مجله تخصصی معماری حامی نو

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سكونتگاه ها

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سكونتگاه ها
ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سكونتگاه ها در رویكرد عملكردهای شهری در توسعه روستای
مقاله های بیشتر از شهرسازی

رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه ریزی منطقه ای توسط راندینلی مطرح و تاکنون در کشورهای متعدد مورد استفاده و بازنگری قرار گرفته است یکی از اصول ششگانه این رویکرد به کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد در این مقاله سعی میشود با مروری بر روش های پینشهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه های روستایی شهرستان های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد

 

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سكونتگاه ها در رویكرد عملكردهای شهری در توسعه روستای" نوشته ی دکتر اسفندیار زبردست، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک